29.11.2012 Suomesta halutaan johtamisen kärkimaa

”Johtamisen laatukriteerien, hyvien työkäytäntöjen ja paremman koulutuksen ansiosta Suomi on johtamisessa Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan johtamista, joka saa työntekijät kokemaan työnsä merkitykselliseksi ja mahdollistaa oman osaamisen jatkuvan kehittämisen”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhuessaan Johtamisen kehittämisverkoston ja Työhyvinvointifoorumin yhteisessä työseminaarissa Helsingissä.

Johtamisen kehittämisverkoston ja Työhyvinvointifoorumin asiantuntijat valmistelevat parhaillaan julkisen johtamisen laatukriteerejä. Erilliset julkisen johtamisen kriteerit tarvitaan, koska julkisen sektorin toiminta perustuu lainsäädäntöön, ja säädökset velvoittavat myös riippumattomuuteen, tasapuoliseen kohteluun ja läpinnäkyvään toimintaan.

”Laatukriteerien avulla julkinen sektori varautuu tulevaisuuteen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka vaativat myös uudistumista. Uudistumisen on tapahduttava henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Johtaminen on yhä enemmän tulevaisuuden ennakointia ja kokonaisuuden hahmottammista”, ministeri Risikko painotti.

Lähde: STM:n tiedote


1.11.2012 Kuntatyöntekijöiden työhyvinvointi parantunut – henkinen kuormittavuus yhä ongelmana

Kuntien työhyvinvointi on parantunut viime vuosina. Myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisen suhteen sekä työn fyysisen kuormituksen osalta.

Vaikka työhyvinvointi on yleisesti ottaen parantunut, jopa puolet kunta-alan työntekijöistä pitää yhä työn henkistä kuormittavuutta ongelmana. Muita kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia uhkaavia tekijöitä ovat muun muassa työntekijöiden määrän riittävyys suhteessa työmäärään ja työn fyysinen kuormittavuus.

Tulokset selviävät Kevan Kuntayöntekijöiden työhyvinvointi -kyselystä. Kysely suunnattiin 1000 kunta-alalla työskenetelevälle työntekijälle viime kesänä. Kysely on toteutettu vuosittain vuodesta 2008. Lisätietoja www.keva.fi


26.10.2012 Tuloksellisuutta ja hyvinvointia ihmismielen ymmärryksellä

Ekonomiliiton kirjallisuuspalkinto 2012 parhaalle suomalaiselle yrityskirjalle myönnettiin Helena Åhmanin teokselle Mielen johtaminen organisaatiossa (Sanoma Pro). Pääpalkinto on 24 000 euroa ja se jaettiin Helsingin kirjamessuilla 26.10.

Palkintolautakunnan mukaan Åhman haastaa lukijaa ajattelemaan ja teos viehättää tällä haasteellisuudellaan. Åhman on myös laajasti perehtynyt aiheeseen ja käsittelee sitä käytäntöön sovellettavalla tavalla. Teos pyrkii viemään johtamista enemmän ihmisen huomioonottavaan ja samalla kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Kirjan ajankohtainen lähdeluettelo sekä selkeä ja kaunis taitto saivat myös kiitosta.

Tunnustuspalkinnon 6 000 euroa jakoivat puoliksi Arto Hiltusen kirja Johtamisen taito (Sanoma Pro) ja Matti Laineman Enkeleitä, onko heitä? (Denali)

Kunniamaininnan saivat muut finalistit: Mika Aaltosen ja Rolf Jensenin Mr & Mrs Future ja 5 suurta kysymystä (Talentum), Juha Mattsonin ja Petri Parvisen Best Cases in B2B Sales Management (Teknova) sekä Jarkko Rantasen Tunteella! Voimaa tekemiseen (Talentum).

Palkintolautakunnan muodostivat ED, professori, vararehtori Malin Brännback Åbo Akademista (pj), EM, johtaja Petri Kokko Saksan Googlesta ja DE, VT, kansanedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Kilpailuun osallistui 38 teosta, joista esiraati valitsi kuusi finalistia. Finaaliin valitut kirjat edustavat vahvasti tätä aikaa. Esiraatiin kuuluivat KTT Jarna Heinonen, professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, KTM Kati Ihamäki, johtaja, kestävä kehitys, Finnair Oyj, kauppat. yo Tapio Melgin, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, YTM, TTM Liisa-Sisko Ojanen, toimitusjohtaja, Now & Next Oy sekä FT, KTM Hannu Simström, johtamiskouluttaja, Simström Oy. Lisätietoja www.sefe.fi


12.9.2012 Ikäjohtaminen on kaikenikäisten johtamista

”Ikäjohtaminen on kaikenikäisten johtamista. Siinä on kysymys ikään liittyvien tekijöiden huomioon ottamisesta ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisestä jokapäiväisessä johtamisessa” sanoi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko avatessaan Johtamisen kehittämisverkoston järjestämän miniseminaarin, jonka teemana on kaikenikäisten johtaminen.

Ministeri Risikko korosti esimiestaitojen merkitystä kaikenikäisten johtamisessa sekä työhyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamisessa:

”Hyvä esimies tietää ja ymmärtää, että nuoret, keski-ikäiset ja vanhemmat työntekijät ovat työuransa eri vaiheessa. Toisille työkokemusta on jo karttunut, toiset ovat vasta työuransa alkutaipaleella. Jokaisen pitäisi olla osaamistaan ja elämäntilannettaan vastaavassa työssä. Jokaisen panos on tärkeä.” (www.ttl.fi/uutiset)


11.8.2012 Yhä useampi nuori jää eläkkeelle

Työkyvyttöminä eläkkeelle siirtyneiden nuorten määrä on kasvanut rajusti. Viime vuosi 2011 oli tämän vuosituhannen ennätysvuosi. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutui mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön vuoksi 1569 alle 30-vuotiasta. Tämä tarkoittaa keskimäärin neljää nuorta joka päivä. (Helsingin Sanomat)


18.7.2012 Työelämän ikäasenteisiin tarvitaan muutos

”Työurien pidentäminen edellyttää, että työllisyysastetta saadaan parannettua kaikissa ikäluokissa. Tämä vaatii muutoksia työelämän ikäasenteissa”, totesi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder Porin SuomiAreenalla keskiviikkona.

Työpaikoilla esiintyy sekä nuoriin että ikääntyviin kohdistuvaa ikäsyrjintää. Syrjintä ilmenee muun muassa rekrytoinneissa, palkkauksessa, koulutuksen kieltämisenä ja eläkkeelle painostamisena.

”Ikääntyvien työntekijöiden irtisanominen eli potkiminen työttömyysputkeen on ollut ikään kuin maan tapa, josta on päästävä eroon. Nuorten ikäsyrjinnällä on puolestaan kauaskantoisia seurauksia, koska työuran alkuvaiheen ongelmat jättävät usein jälkensä koko työuraan.” (www.akava.fi)


28.3.2012 Eri-ikäiset ovat yrityksen voimavara

”Eri-ikäiset ovat yrityksen ja työyhteisön voimavara, jos heitä osataan johtaa oikein”, totesi ikäjohtamisen asiantuntija, johtamiskouluttaja ja filosofian tohtori Hannu Simström Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n juhlaseminaarissa Finlandia-talolla.

Eri-ikäisillä on erilaista osaamista, erilaisia arvoja ja erilaisia odotuksia työtään ja johtamista kohtaan elämän eri vaiheissa. ”Eri-ikäisten erilaisen osaamisen täysipainoinen hyödyntäminen on välttämätöntä yritysten tulevalle kilpailukyvylle”, painottaa Hannu Simström. Eri sukupolvien yhdessä työskentely ja yhdessä oppiminen edistävät sukupolvien välisen tietämyksen ja kokemuksen siirtoa ja myös uusien innovaatioiden syntyä. (www.yty.fi)


9.3.2012 Alaiset arvostavat esimiehensä tunneälyä loogista älyä enemmän

Alaiset arvostavat esimiehen itsehillintää, sosiaalisuutta sekä kykyä innostaa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastetusta Pia Lappalaisen väitöskirjasta selvisi myös, että alaisille vastenmielisin esimies ei osaa ottaa palautetta vastaan. (http://yle.fi/alueet/etela-karjala)


9.3.2012 Työelämän joustot ja ikämyönteinen johtaminen pitäisivät suuret ikäluokat töissä nykyistä pidempään

Hilkka Dufvan Itä-Suomen yliopistossa tarkastetun väitöstutkimuksen mukaan suuri osa suurten ikäluokkien edustajista olisi valmiita jatkamaan työssä pidempään, mikäli heillä olisi mahdollisuus hyödyntää työaikaan, työn määrään ja työn sisältöön liittyviä henkilökohtaisia joustoja perhe-elämän ja vapaa-ajan harrastusten tarpeista lähtien. Lisäksi pidempään työelämässä pysymistä suunnittelevat halusivat ikämyönteistä johtamistapaa ja ikääntyvät työntekijät hyväksyvää työpaikan toimintakulttuuria sekä mahdollisuutta ammattitaidon ylläpitämiseen ikääntyneille sopivin menetelmin. (www.uef.fi)


28.2.2012 Huonon pomon vaikutukset luultua järkyttävämmät

The Atlantic-lehden mukaan uusi tutkimus osoittaa, että huono pomo vaikuttaa muun muassa siihen, miten perheenjäsenesi suhtautuvat toisiinsa. Huono pomo myös nostaa sydänkohtauksen riskiä ja voi vaikuttaa mielenterveyteen.
Mitä negatiivisempi pomon johtamistyyli oli, sitä onnettomampia työntekijätkin olivat. Työntekijöiden hyvinvointi laski, jos pomon käytös oli hyvin kontrolloivaa. Toisaalta työntekijöiden motivaatio ja kiinnostus työtä kohtaan nousivat, jos pomot antoivat mielekkäitä perusteluja tehtäville. (www.iltasanomat.fi/terveys)


19.2.2012 Ikäohjelmaan pantu euro palautuu kolminkertaisena

Naantalin kaupungissa on laskettu, että jokainen henkilöstön ikäohjelmaan sijoitettu euro tuo työnantajalle 3,7 euroa takaisin. Tulos ilmenee Työterveyslaitoksen panos-tuotoslaskelmasta vuodelta 2010. Siinä otettiin huomioon sairauspoissaolot, sijaisuuspalkkiot, eläkemenoperusteiset maksut ja varhe-maksut eli varhaiseläkemenoperusteiset maksut. (Turun Sanomat)


3.2.2012 Positiivinen ilmapiiri vaikuttaa palveluliiketoiminnan kokonaiskannattavuuteen

KTM Merja Fischer tutki väitöskirjassaan, millaisia riippuvuuksia on asiakastyytyväisyyden ja työilmapiirin välillä ja miten näihin riippuvuuksiin voi vaikuttaa. ”Kannattava palveluliiketoiminta perustuu sekä palveluorganisaation sisäiseen positiiviseen ilmapiiriin että myös asiakas-toimittaja yhteistyön positiiviseen ilmapiiriin. Positiivinen vuorovaikutus syntyy molemmissa tapauksissa positiivisen vuorovaikutuksen kautta”, toteaa Fischer.
Jokainen vuorovaikutustilanne luo mahdollisuuden positiivisen ilmapiirin rakentumiselle ja positiivisen käyttäytymisen kumuloitumiselle. Yrityksen johdon positiivinen käyttäytyminen toimii roolimallina koko henkilöstölle: innostus, energia ja myötäeläminen tarttuvat. (http://sci.aalto.fi/)


24.1.2012 Työolobarometri 2011 ennakkotiedot: Työnteon mielekkyyden kokeminen vähentynyt

Palkansaajat antoivat työelämän laadulle yleisarvosanan 7,96, vaikka arviot työpaikan varmuudesta ovat alentuneet ja työn mielekkyyden kokeminen on vähentynyt. Työn mielekkyyden arviot ovat pitkän olleet julkisella sektorilla kielteisemmät kuin yksityisellä, mutta nyt myös yksityisellä sektorilla arviot ovat voimakkaasti heikentyneet. Tiedot ilmenevät Työolobarometrin 2011 ennakkotiedoista. (www.tem.fi)


19.1.2012 Johtamisen kehittämisverkosto käynnistyi

Hallitusohjelmaan perustuva verkoston tavoitteena on koota ja jakaa johtamisen hyviä käytäntöjä ja parantaa ikäjohtamista. Johtamisen kehittämisverkostoa ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos ja sen puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. (www.ttl.fi)


17.1.2012 EU:n teemavuosi 2012: Aina on oikea ikä

Vuosi 2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Teemavuosi haluaa herättää päättäjät ja kansalaiset toimimaan ja huomaamaan, että mielekäs työura, mahdollisuus oppia ja terve ikääntyminen onnistuvat missä iässä tahansa. Suomessa teemavuodesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö ja käytännön koordinoinnista työterveyslaitos. (www.ttl.fi/activeaging)