Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin edistäminen on Suomessa edelleen täysin riittämätöntä. STTK:n teettämän kyselyn (22.11.-8.12.2016) mukaan 57 % eli valtaosa suomalaisista työntekijöistä kokee, että heidän työpaikallaan edistetään huonosti suunnitelmallista työssä jaksamista ja hyvinvointia. Panostus työhyvinvointiin on riittämätöntä kaikilla työnantajasektoreilla.

Työhyvinvoinnin johtamisen fokus on ollut meillä väärä. Organisaatioissa on kiinnitetty huomiota pääosin sairauspoissaoloihin ja työterveyshuollon kuluihin. Työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohta on oltava työyhteisö ja sen työntekijät sekä liiketoiminnan ja tuottavuuden edellytysten vahvistaminen.

”Työhyvinvointi tukee tuottavuutta – mutta vain kiusallisen harvoissa organisaatioissa. Niissä organisaatioissa työhyvinvoinnin johtaminen on kunnossa, johtajuus on hyvällä tasolla ja ihmiset hehkuvat työssään.” (Ossi Aura, Life Magazine, kevät-kesä 2017)

Lue lisää työhyvinvoinnista ja sen osatekijöistä.

Suomalaisen Työn Liiton Made By Finland -tutkimuksesta (2/2017) selviää, että suomalaisten mielestä työhyvinvointi syntyy erityisesti hyvästä työilmapiiristä, motivoivasta työstä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Peräti 93 prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että organisaatioiden tulee kantaa vastuuta työntekijöidensä hyvinvoinnista myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Professori Guy Ahosen mukaan työpahoinvointi maksaa Suomessa jopa 30 miljardia euroa vuodessa, josta suurin osa, noin 24 miljardia euroa, johtuu ennenaikaisesta eläköitymisestä (TTT-lehti 2/2012). Toisaalta parhaat toteutetut  työhyvinvointiprojektit ovat tuoneet sijoitetut eurot moninkertaisesti takaisin  sairauspoissaolojen vähenemisenä, työurien pidentymisenä ja tuottavuuden parantumisena.

Työhyvinvoinnin johtamisen fokus on ollut meillä väärä. Organisaatioissa on kiinnitetty huomiota pääosin sairauspoissaoloihin ja työterveyshuollon kuluihin. Työhyvinvoinnin edistämisen lähtökohta on oltava työyhteisö ja sen työntekijät sekä liiketoiminnan ja tuottavuuden edellytysten vahvistaminen. Henkilöstötuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä ihmisten osaamista, motivaatiota ja työkykyä. Henkilöstötuottavuutta tukevat hyvä johtajuus sekä työyhteisön ilmapiiri ja toimivuus. (Aura, Ahonen, Hussi & Ilmarinen 2016)

Eri sukupolvien erilaiset asenteet ja odotukset työlle ja johtamiselle tuovat omat haasteensa työhyvinvoinnin rakentamiselle. Mielenkiintoinen työ, työyhteisön hyvä henki sekä avoin, reilu ja innostava johtaminen ovat uudelle nettisukupolvelle entistä tärkeämpiä työviihtyvyystekijöitä.

Ikäjohtamisen ja sen kehittämistoimien tulisi olla luontainen osa yrityksen henkilöstö- ja hyvinvointistrategiaa. Hyvä ikäjohtaminen tukee kaikenikäisten motivaatiota, osaamista ja sen siirtoa sukupolvelta toiselle sekä työkykyä ja jaksamista elämän eri vaiheissa. Ikäjohtamisella on SH 2016 -tutkimuksen mukaan myös suora yhteys strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuuteen.

Simström Oy tarjoaa organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittämiseen helppokäyttöistä työkalua, joka sisältää henkilöstötuottavuutta tukevat työhyvinvoinnin viisi osa-aluetta: Terveys ja toimintakyky, Osaaminen ja oppiminen, Arvot, asenteet ja motivaatio, Työ ja työolot sekä Johtaminen ja esimiestyö. Työkalun käytöstä hyvinvoinnin ja ikäjohtamisen kehittämistyössä on saatu hyviä kokemuksia mm. teknologiateollisuuden pk-yrityksissä Uudenmaan alueella.

Koulutusten teemoja

  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen organisaatiossa
  • Työhyvinvoinnilla tulosta
  • Hyvinvointia työyhteisöön
  • Lisää hyvinvointia työyhteisöön
  • Mistä syntyy työhyvinvointi?
  • Työhyvinvointi ja ikäjohtaminen
  • Tunneälykkäällä johtamisella hyvinvointia ja tuloksia
  • Työhyvinvointia tunneälytaidoilla

Katso erilaisia koulutusesimerkkejä ja palautteita kohdasta Asiantuntemus → Referenssit

Strategisen hyvinvoinnin ydin on henkilöstötuottavuuden kehittäminen. (Aura, Ahonen, Hussi & Ilmarinen 2016)

Yksinkertaisimmillaan työhyvinvointi voidaan nähdä hyvinvoinnin kokemuksena, joka koostuu myönteisistä tunteista, innostuksesta, toimivista ihmissuhteista, merkityksellisyydestä sekä siitä, että saavuttaa tavoiteltuja asioita. (Mäkiniemi, Heikkilä-Tammi & Manka 2015)

Jos henkilöstö ei voi hyvin, eivät asiakkaatkaan voi hyvin.
Matti Alahuhta, Johtajuus (2015)

Liian harva nauttii työstään!
– Edmund Phelps 2014

Meille on laadittu suositus siitä, kuinka meidän pitäisi liikkua, jotta pysyisimme terveinä. Meille on myös laadittu suositus, miten meidän pitäisi syödä. Meiltä kuitenkin puuttuu suositus iloita ja nauttia työstä, vaikka tutkimusten mukaan hyvä mieli lisäisi työntekijöiden hyvinvointia ja kasvattaisi työpaikan tuloksellisuutta. – Marja-Liisa Manka, Työnilo (2011)

SEFE puhutti SuomiAreenalla paremman työelämän puolesta (Ekonomi 6.2010)

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero