Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat terveyskeskuksissa todella tukalat. Näin todetaan Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa 21.10.2019. 

Pääkirjoituksessa viitataan terveyskeskuslääkäri Lara Juvosen (HS 20.10.) ja vakuutusyhtiö Ifin terveyspalveluita johtavan LL Mika Pertun (IS 10.10.) kannanottoihin. Heidän mukaansa ongelmat eivät ratkea lääkärien määrää lisäämällä tai edes rahalla, jos johtaminen ja toimintatavat eivät muutu. Myös hoitohenkilökunnalta on tullut vahvaa viestiä siitä, että johtaminen ja työolot eivät ole kunnossa. Työpäivät ovat yhtä suorittamista, työhön ei voi vaikuttaa eikä työtä voi tehdä jatkuvan kiireen keskellä niin hyvin kuin osaisi.

Totesin runsaat kaksi vuotta sitten (5.6.2017) Simström Oy:n blogissani ja mm. Eduskunnan kansalaisinfossa, että SOTE-uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota eri-ikäisten johtamiseen sekä esimiesten ikäjohtamis- ja tunneälytaitojen kehittämiseen. Tunneälytaidot auttavat esimiehiä hyvän työilmapiirin rakentamisessa ja tavoitellun muutoksen läpiviennissä hyvän ikäjohtamisen tukiessa jaksamista ja yhdistäessä eri-ikäisten erilaisen osaamisen ja erilaiset voimavarat. Kyse on tunneälykkäästä ikäjohtamisesta! 

Kysyin blogissani, miten voimme luoda uskoa tulevaan muutokseen ja pystymme pitämään hoitoalan ammattilaiset työkykyisinä, motivoituneina ja osaavina? Miten pystymme luomaan innostavan ja uskottavan tulevaisuudenkuvan, jonka saavuttamiseksi koko henkilöstö haluaa tehdä parhaansa?  Nyt haluan lisätä tähän vielä yhden olennaisen kysymyksen: Miten voimme tarjota terveyskeskusten lääkäreille resurssit ja työympäristön, jossa työskentely on mielekästä, motivoivaa ja palkitsevaa?

Terveydenhuollon ammattitaitoinen henkilöstö on valtava voimavara, jos heidän osaamistaan osataan hyödyntää täysipainoisesti ja heitä osataan johtaa oikein. Sairaaloiden ja terveyskeskusten johtavat lääkärit ja lähiesimiehet joutuvat tällä hetkellä ja tulevassa muutoksessa erityisen lujille. Siksi heidän esimiestaitojensa kehittämiseen ja jaksamiseensa on panostettava voimakkaasti ja viipymättä. Tunneälytaidot ovat esimiehen tärkeimpiä, mutta myös opittavissa olevia taitoja.

Hannu Simström, FT, KTM 

Esimiehen johtamistavalla ja tunneälytaidoilla on tutkimusten mukaan jopa ratkaiseva vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja toiminnan laatuun ja tehokkuuteen. Hyvä työilmapiiri vaikuttaa olennaisesti henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon sekä myös työurien pidentämiseen. https://www.simstrom.fi