Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi on hyvä tiedostaa, että jos mahdollinen toinen aalto Suomeen iskee, esimies- ja johtamiskoulutuksia voidaan toteuttaa menestyksellä myös uusimipien teknisten apuvälineiden kautta.

Vedin toukokuun loppupuolella Raisiossa Teamsin välityksellä Rasekon ajankohtaisseminaarin tunneälytaidoista johtamis- ja esimiestyössä. Tarkastelimme mm. työelämän ja johtamisen muutossuuntia, eri sukupolvia johtamishaasteena, työhyvinvoinnin osatekijöitä sekä erilaisten tunteiden, psykologisen turvallisuuden ja hyvän ilmapiirin merkitystä. Seminaarin fokus oli kuitenkin tunneälyn avaintaidoissa ja niiden oppimisessa.

Noin 50 osallistujaa (yksi jopa Oulusta asti!) tuntuivat olevan kolmituntisen ”Rasenaarin” antiin ja toteutukseen oikeinkin tyytyväisiä:”Kiitos antoisasta ja inspiroivasta seminaarista!” ”Kiitos erittäin mielenkiintoisesta Rasenaarista ja monipuolisista materiaaleista.” ”Seminaarin toteutus onnistui aivan loistavasti.”

Hyvin moni antoi oman panoksensa seminaarin onnistumiseen kommenteillaan ja chattailuillaan. Silti kaipasin kaikkien aitoa läsnäoloa ja kasvokkain tapahtuvaa elävää vuorovaikutusta. Etänä tapahtuva koulutus ei voi sitä koskaan täysin korvata.

Johdon ja esimiesten tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä ja siirryttäessä ”uuteen normaaliin”, mitä se sitten ikinä onkaan. Työntekijät kaipaavat turvallisuutta, toiveikkuutta ja kannustusta sekä tietoa ja tunnetta yhteisestä päämäärästä ja työnsä merkityksestä jaksaakseen vaikeiden aikojen yli. Tunneälytaidoilla on merkittävä vaikutus paitsi työyhteisön ilmapiiriin, hyvinvointiin ja tuloksiin myös esimiehen ja johtajan omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Tunneälytaitoja voi jokainen esimies oppia ja kehittää. Rasenaarin osallistujat saivat Simström Oy:n tunneälyn avaintaitojen arviointivälineen, jolla he voivat kartoittaa itsearvioinnin ja muiden tekemien arvioiden pohjalta omien tunneälytaitojensa kehittämistarpeen. Kymmenen tunneälyn avaintaitoa sisältävä arviointiväline pohjautuu erityisesti omaan väitöstutkimukseeni (Simström 2009), mutta myös uusimpiin kansainvälisiin tutkimuksiin.

Hannu Simström 

Tunneälyn avaintaidot johtamisessa: itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, sopeutumiskyky, optimismi, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito