Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Väitöstutkimus

KTM Hannu Simström väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa 18.9.2009 aiheesta Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Väitöstutkimuksessa hän selvitti kuntahenkilöstön käsityksiä esimiestensä tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä sekä tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarvetta erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta.

Hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito olivat tutkimuksen mukaan kahdeksan tunneälyn avainkompetenssia, joihin kohdistuu suurin oppimis- ja kehittämistarve ja jotka myös kuuluivat kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin. Näiden taitojen kehittäminen tukee hyvän ikäjohtamisen sekä muutoksen johtamisen lähiesimiestyötä ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Kuntaesimiesten teemakirjoitelmat hyvän esimiehen ominaisuuksista toimivat laajan lomakekyselyn esitutkimusaineistona.Tunneälytaidot osoittautuivat näissä kirjoitelmissa esimiesten tärkeimmiksi taidoiksi: kolme neljäsosaa kaikista hyvän esimiehen kuvauksista liittyi tunneälyn kompetensseihin. Tutkimuksen tulos on samansuuntainen monien kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Vaikka tutkimus oli suunnattu erityisesti kuntasektorille, on ilmeistä, että sen tulokset soveltuvat varsin laajasti yrityselämään.

Vastaväittäjänä ja esitarkastajana toiminut työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen professori Marja-Liisa Manka totesi kasvatustieteiden tiedekunnalle antamassaan loppulausunnossa mm. seuraavaa: ”Tutkimuksen aihevalinta on erittäin ajankohtainen. Vastaavantyyppistä näin laaja-alaisesti eri näkökulmia, tunneälytaitoja, ikäjohtamista ja johtamista, yhdistävää tutkimusta ei tietääkseni ole olemassa, joten sillä on myös tieteellistä arvoa.”

Väitöskirja ”Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys kuntahenkilöstön arvioimana” hyväksyttiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 20.10.2009 mainesanalla kiitettävä.

Tunneälytaidot osoittautuivat tässäkin tutkimuksessa esimiehen tärkeimmiksi taidoiksi. Suurin oppimis- ja kehittämistarve liittyy ihmissuhdejohtamisen taitoihin.

Tunneälyn avaintaitojen kehittäminen tukee ikäjohtamisen lähiesimiestyötä ja tavoitteita ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Tutkimus tuo uutta, kaivattua tietoa tunneälyn johtamiskompetensseja ja ikäjohtamista koskevaan tutkimukseen. Se myös selventää osittain kiistanalaisia ja jopa väärin ymmärrettyjä tunneälyn, tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen käsitteitä.

Väitöstiedote »

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero