Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Referenssit ja palautteet

KOULUTUKSIA, LUENTOJA JA SEMINAARIESITELMIÄ

– esimerkkejä erilaisista teemoista

Ikäjohtaminen

”Eri-ikäisten johtaminen – yhteensovittaminen, haasteet ja mahdollisuudet”, asiantuntijaluento julkishallinnon lähiesimiesten koulutuspäivillä Grand Marina Congress Centerissä Helsingissä

”Ikäjohtaminen”, Talentum Eventsin kaksipäiväiset training-koulutukset Helsingissä yritysten ja julkisen sektorin johdolle, lähiesimiehille, henkilöstöjohdolle sekä ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjille

”Hyvä ikäjohtaminen”, koulutus eri-ikäisten johtamisesta kansainvälisen lääketeollisuusyrityksen esimiehille Turussa

”Eri-ikäisten johtaminen”, koulutuspäivät johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaville yritysten ja julkisen sektorin esimiehille Forssassa, Turussa ja Hämeenlinnassa

”Hyvä ikäjohtaminen”, asiantuntijaluento FCG:n Hoitotyön esimiespäivillä Vantaalla

”Näin johdat eri-ikäisiä”, asiantuntijaluento julkissektorin HR-tapahtumassa Messukeskuksessa Helsingissä

”Eri-ikäiset johtamisen haasteena ja mahdollisuutena”, asiantuntijaluento Ikä-Aktiivi -projektin päätösseminaarissa Iisalmessa

”Ikäjohtaminen esimiestyön haasteena”, luento aikuiskoulutusalan johtotehtävissä toimiville ja henkilöstövastaaville Tampereella ja opetustoimen esimiehille Hämeenlinnassa

”Eri-ikäiset yrityksen voimavarana”, asiantuntijaluento Vihdin Yrittäjien yrittäjäaamussa

”Eri-ikäiset ovat yrityksen voimavara, kun heitä johdetaan oikein”, alustus Eduskunnan kansalaisinfossa Helsingissä 5.6.2017

”Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana”, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia -talolla

”Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana”, Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:n koulutusillat Lahdessa ja Raumalla

”Mitä on ikäjohtaminen?”, tietoisku Itämeren alueen Best Agers Lighthouses -ikäjohtamishankkeen suomalaisen kohdeyrityksen johdolle ja mentoreille Porissa

”Ikäjohtaminen”, koulutuspäivä hoiva-alan esimiehille Hämeenlinnassa

”Eri-ikäisten johtaminen”, kolmen akavalaisen edunvalvonta- ja palvelujärjestön yhteinen jäsenkoulutusilta Turussa

”Ikäjohtaminen – haasteita ja mahdollisuuksia”, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn ja Lapin yliopiston järjestämä ikäjohtamisseminaari Ylläksellä

”Ikäjohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia”, koulutuspäivä Kempeleen kunnan esimiehille

”Eri-ikäisten johtaminen – ikäjohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia” , koulutuspäivä Siilinjärven kunnan esimiehille

”Miten johdan ja motivoin osastoni eri-ikäisiä työntekijöitä?”, asiantuntijaluento MediCongress 2014 -tapahtumassa Oulussa

”Osaatko johtaa eri-ikäisiä”, työhyvinvointiseminaari kuntien sosiaali- ja sivistystoimen ja seurakuntien esimiehille Lapualla

”Hyvä ikäjohtaminen ja muutokset vaativat tunneälyä”, henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvä luento Kuntajohtajat 2017 -koulutuksessa Helsingissä

”Eri-ikäisten johtaminen ja tunneälytaidot”, vuorovaikutteinen koulutusosuus hoitotyön esimiesten valmennuspäivillä Tampereella

”Tunneälytaidot esimiestyössä ja ikäjohtamisessa”, vuorovaikutteiset koulutukset johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaville yksityisen ja julkisen sektorin esimiehille Raisiossa

”Tunneälytaidot ikäjohtamisessa”, asiantuntijaluento Johtamistaidon opisto JTO:n Ihmisten johtamisen foorumissa

”Tunneälytaidot eri-ikäisten johtamisessa”, luento Akavan Erityisalojen Työtä elämään -urapäivässä Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä

”Tunneälytaidot johtamisessa”, asiantuntijaluento KuntaRekry -seminaarissa Kuntatalolla Helsingissä

”Eri-ikäisten osaamisen johtaminen – osaaminen jakoon”, Future Leadership -koulutuksen  päätöspäivä yritysten ja julkisen sektorin johdolle ja esimiehille Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa

”Hyvä ikäjohtaminen edistää hyvinvointia ja pidentää työuria”, alustus Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:n paneelissa Porin SuomiAreenalla

 

 

 

Tunneäly ja tunneälytaidot

”Tunneälytaidot johtamis- ja esimiestyössä”, Rasekon ajankohtaisseminaarit ”Rasenaarit” esimies- ja johtotehtävissä toimiville 2019 ja 2020 (Teamsin välityksellä) Raisiossa 

”Itsetuntemus ja tunneälytaidot johtamisessa”, omien tunneälytaitojen arviointi ja kehittäminen osana esimies- ja johtamiskoulutusta Faktiassa Forssassa

”Tunneäly johtamisen voimavaraksi”, asiantuntijaluennot RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) -ohjelmassa Hämeen ammattikorkeakoulun ja Forssan ammatti-instituutin opiskelijoille 2019-2020 

”Tunneälytaidot johtamisen voimavaraksi”, asiantuntijaluento Pirkanmaan kasvatus- ja opetusalan johtajien kevätseminaarissa Yyterissä

”Tunneäly organisaation menestyksen ja työhyvinvoinnin lähteenä”, koulutuspäivä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille Mikkelissä

 ”Tunneäly esimiestyössä ja johtamisessa”, vuorovaikutteinen koulutuspäivä pienyritysten vetäjille Turussa

”Esimies ja tunneäly”, koulutus jätehuoltoyhtiön esimiehille Hämeenlinnassa

”Tunteet ja tunneäly yrittäjän voimavaraksi”, tietoisku Someron kaupungin yrittäjän päivän seminaarissa

”Tunneälytaidot esimiehen työkaluna arjen tilanteissa”, tunneosaamisen koulutus- ja valmennuspäivä Kouvolan kaupungin esimiesryhmälle

”Tunneäly ja tunneälytaidot esimiestyön voimavarana”, koulututustilaisuudet Porin kaupungin esimiehille

 ”Tunneäly työyhteisön voimavaraksi”, vuorovaikutteinen asiantuntijaluento Merivoimien Esikunnan Pansion tietotekniikkayksikön henkilöstölle

”Hyvä ikäjohtaminen ja muutokset vaativat tunneälyä”, henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvä luento Kuntajohtajat 2017 -koulutuksessa Helsingissä

”Tunneälytaidot johtamisessa”, asiantuntijaluento KuntaRekry -seminaarissa Kuntatalolla Helsingissä

”Tunneälytaidoilla työhyvinvointia”, koulutusosuus Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen strategiapäivällä

 ”Eri-ikäisten johtaminen ja tunneälytaidot”, vuorovaikutteinen koulutusosuus hoitotyön esimiesten valmennuspäivillä Tampereella

”Tunneälytaidot työyhteisön ja esimiestyön voimavarana”, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, henkilöstökoulutus

”Tunneälytaidot eri-ikäisten johtamisessa”, asiantuntijaluento työhyvinvointiseminaarissa Iisalmessa

”Tunneälytaidot eri-ikäisten johtamisessa”, luento Akavan Erityisalojen Työtä elämään -urapäivässä Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä

”Tunneäly ja tunneälytaidot ikäjohtamisessa”, aikuiskoulutusorganisaatioiden MUKAVA -työhyvinvointihankkeen valmentajakoulutus Helsingissä

”Tunneäly esimiestyössä ja johtamisessa”, koulutukset johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaville yksityisen ja julkisen sektorin esimiehille Forssassa, Loimaalla ja Turussa

 ”Tunneälytaidot esimiestyössä ja ikäjohtamisessa”, vuorovaikutteiset koulutukset johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittaville yksityisen ja julkisen sektorin esimiehille Raisiossa

”Tunneälytaidot esimiestyössä ja johtamisessa”, koulutus hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ammattitutkintoa suorittaville esimiehille Forssassa

”Tunteiden ja tunneälyn merkitys työelämässä”, koulutus rahoitus- ja vakuutusalan asiantuntijoille ja esimiehille Faktiassa Forssassa

”Tunneälytaidot ikäjohtamisessa”, asiantuntijaluento Helsingin kaupungin Oiva Akatemian henkilöstölle

 ”Tunneälytaidot ikäjohtamisessa”, asiantuntijaluento Johtamistaidon opisto JTO:n Ihmisten johtamisen foorumissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työhyvinvointi

”Lisää hyvinvointia työyhteisöön”, vuorovaikutteinen työhyvinvoinnin koulutuspäivä lastenkodin henkilöstölle Mikkelissä.

”Työhyvinvointi: Mistä se syntyy, miten sitä kehitetään ja miten sillä saadaan tulosta?”, koulutusosuus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn luottamusmiesten työhyvinvoinnin teemapäivillä Långvikissä Kirkkonummella

”Hyvinvointia työyhteisöön”, työhyvinvointikoulutus Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöryhmälle

”Työhyvinvoinnilla tulosta”, työhyvinvoinnin koulutuspäivä Forssassa

”Tunneäly organisaation menestyksen ja työhyvinvoinnin lähteenä”, koulutuspäivä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille Mikkelissä

”Tunneälytaidoilla työhyvinvointia”, koulutusosuus Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen strategiapäivällä

”Työhyvinvointi 3.0”,  kokousesitelmä Someron Rotaryklubissa työhyvinvoinnin johtamisen uusista painopistealueista

”Tunneäly ja tunneälytaidot ikäjohtamisessa”, aikuiskoulutusorganisaatioiden MUKAVA -työhyvinvointihankkeen valmentajakoulutus Helsingissä

”Tunteiden ja tunneälyn merkitys työelämässä”, koulutus rahoitus- ja vakuutusalan asiantuntijoille ja esimiehille

”Tunneäly ja tunneälytaidot esimiestyön voimavarana”, koulututustilaisuudet Porin kaupungin esimiehille

”Tunneälytaidot työyhteisön ja esimiestyön voimavarana”, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, henkilöstökoulutus

”Tunteet ja tunneäly yrittäjän voimavaraksi”, tietoisku Someron kaupungin yrittäjän päivän seminaarissa

”Miten johdan ja motivoin osastoni eri-ikäisiä työntekijöitä?”, asiantuntijaluento MediCongress 2014 -tapahtumassa Oulussa

”Minkälainen on hyvä esimies – minkälainen on hyvä alainen”, vuorovaikutteinen koulutus keskisuomalaisen kuntaorganisaation laivaseminaarissa

”Ikäjohtaminen osaksi hyvinvointistrategiaa”, tietoisku Someron kaupungin johdolle ja esimiehille

”Hyvä ikäjohtaminen edistää hyvinvointia ja pidentää työuria”, alustus Suomen Ekonomiliitto SEFE ry:n paneelissa Porin SuomiAreenalla

 

 

 

 

 

 

Muut

”Muuttuva maailma – muuttuva johtajuus”, johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavien koulutusten orientaatiopäivien luennot Forssassa, Hämeenlinnassa ja Loimaalla

”Johtamisen uudet tuulet”, koulutusilta Helsingin Ekonomit ry:n jäsenille

”Johtamisen ja esimiestyön haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä”, asiantuntijaluento Riihimäen kaupungin esimiestreffeillä

”Johtajuuden roolit esimiestyössä”, Forssan kaupunki, kasvatus- ja vapaa-aikatoimen esimiesvalmennus

”Minkälainen on hyvä esimies – minkälainen on hyvä alainen”, vuorovaikutteinen koulutus keskisuomalaisen kuntaorganisaation laivaseminaarissa

”Eri-ikäisten osaamisen johtaminen – osaaminen jakoon”, Future Leadership -koulutuksen päätöspäivä yritysten ja julkisen sektorin johdolle ja esimiehille Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa

”Lapioimmeko vanhaa – vai luommeko uutta?”, eri-ikäisyys ja osaamisen jakaminen asiantuntijaorganisaatiossa, vuorovaikutteinen koulutus Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen henkilökunnalle

”Eri-ikäiset organisaation voimavarana ja johtamisen haasteena”, asiantuntijaluento Osaamisen siirtäminen -seminaarissa

Erinomainen esitys. Silmäni avautuivat kuin pienellä kissanpojalla.

Innostava ja persoonallinen esitystapa!

Olet taidokas luennoitsija ja sinua oli mukava kuunnella, kiitos siitä!

Kiitos avoimesta ja vuorovaikutteisesta koulutuksesta!

Kiitos mainiosta päivästä! Voin lämpimästi suositella koulutustasi kollegoilleni.

Luennoitsijalla oli käytännönläheinen lähestymistapa.

Tapasi kertoa asioista on konkreettista ja lähellä todellista tämän päivän esimiestyötä.

Kouluttaja tunsi aiheen erittäin hyvin. Lähdekirjallisuusvinkit olivat erittäin hyviä ja mahdollistavat aiheeseen paneutumisen helposti.

Aihe oli ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Asioita tarkasteltiin monelta kantilta.

Tällaisen tunneälykoulutuksen pitäisi olla pakollinen kaikille esimiehille.

Koulutus oli erinomainen. Aikaa näin tärkeälle aiheelle olisi saanut olla enemmänkin.

Sain paljon uusia ajatuksia, joita voin hyödyntää ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen omassa organisaatiossani.

Esityksesi herätti keskustelua ja aktivoi henkilöstöä miettimään omaa rooliaan hyvän työilmapiirin luomisessa.

Kiitos loistavasta luento-osuudesta hoitotyön esimiespäivillä. Toivottavasti voimme tehdä myös jatkossa yhteistyötä kanssasi.

Olipa hyvä koulutuspäivä, aika kului kuin siivillä.

Koulutus ylitti odotukseni!

Erittäin hyvä koulutus, joka antoi paljon ajattelemisen aihetta.

Ylivoimaisesti paras koulutus, jossa olen ollut pitkään aikaan!

Selkeäsanainen kouluttaja, mielenkiintoinen aihe ja sopivasti huumoria.

Kiitos Hannu! Saimme ikäjohtamishankkeen käyntiin arvokkaan panoksesi ja asiantuntemuksesi avulla.

SYVENTÄVÄÄ TIETÄMYSTÄ VUOROVAIKUTTEISELLA TRAINING-KOULUTUKSELLA:

Koulutus on saanut arvosanaksi toteutuksen 02/2013 osallistujilta 4,6/5 ja kouluttajasta täydet 5/5! (Talentum Events, Ikäjohtamiskoulutus 6.-7.2.2013)

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero