Ajankohtaista

Positiivisessa ilmapiirissä on muutosvoimaa 11/2019

Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti...

Johtaminen saatava kuntoon terveydenhuollossa 10/2019

Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat...

Tunneälyväitöksestä kymmenen vuotta 9/2019

Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema...

Hiljainen tieto jää liian usein hyödyntämättä 8/2019

”Yritysten johdossa mietitään kuumeisesti uusia strategioita, mutta siellä ei ymmärretä henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana”, totesi liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik Talouselämä-lehdessä 2.8.2019. Hänen mukaansa työntekijöiden hiljaista,...

Asiantuntemus

Filosofian tohtori ja kauppatieteiden maisteri Hannu Simström perusti johtamiskoulutus- ja konsultointipalveluja tarjoavan yrityksensä Simström Oy:n vuonna 2010. Toiminnan tavoitteena on erityisesti edistää hyvää ja kannustavaa johtamista ja esimiestyötä sekä hyvää ikäjohtamista, kehittää esimiesten tunneälytaitoja ja parantaa organisaatioiden hyvinvointia, ilmapiiriä ja tuloksellisuutta.

Hannu Simströmin vankka asiantuntemus perustuu pitkään ja monipuoliseen työelämäkokemukseen, jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, ajankohtaiseen tutkimustietoon ja laajaan yhteistyöverkostoon. Ennen oman yrityksen perustamista hän toimi lähes kuusi vuotta johtamisen vastuukouluttajana Faktiassa ja aikaisemmin yli 25 vuoden ajan pankkialan asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä Turussa, Helsingissä ja Forssassa. Hän on työskennellyt myös osuuspankkien liiketalouskonsulttina.

Hannu Simströmillä on kouluttajakokemusta johtamisen eri osa-alueilta, mm. johtamisen ja esimiestyön haasteista, muutoksen johtamisesta, osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä, tiimitoiminnan johtamisesta, strategisesta johtamisesta sekä työhyvinvoinnin johtamisesta. Ikäjohtaminen, tunneäly ja tunneälytaidot ovat olleet hänen ydinosaamistaan jo kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut myös johtamiskoulutuksiin ja -tutkintoihin liittyvien kehitysprojektien ohjaajana sekä työhyvinvointi- ja ikäjohtamishankkeiden konsulttina ja asiantuntijana. Hannu Simströmillä on pedagoginen ja näyttötutkintomestarin (NTM) pätevyys.

Työnsä ohella Hannu Simström on hoitanut monia merkittäviä luottamustehtäviä (katso CV).

Hannu Simströmin vuonna 2009 Tampereen yliopistossa valmistunut väitöskirja Tunneälytaidot ikäjohtamisessa tarkasteli esimiesten tunneälytaitoja, niiden tärkeyttä ja oppimis- ja kehittämistarvetta erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen ohjaajana toimi professori Pekka Ruohotie ja vastaväittäjänä professori Marja-Liisa Manka. Tutkimuksesta ja sen tuloksista kerrotaan lisää kohdassa Väitöstutkimus.

Ydinosaamisalueet: johtaminen ja esimiestyö, ikäjohtaminen (eri-ikäisten johtaminen), tunneäly ja tunneälytaidot, työhyvinvointi

Muu kouluttajaosaaminen: osaamisen johtaminen ja kehittäminen, kehityskeskustelut, tiimitoiminnan kehittäminen, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, näyttötutkintojen (erityisesti johtamisen erikoisammattitutkinto) ohjaus ja arviointi, kehittämisprojektien ohjaus

Asiantuntija- ja konsultointitehtävät: toimiminen erilaisissa esimiestyön, ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen asiantuntija- ja konsultointitehtävissä

Vuonna 2013 Hannu Simström toimi asiantuntijana suomalaisen kohdeyrityksen ikäjohtamistarpeiden kartoituksessa Itämeren alueen valtioiden Best Agers Lighthouses -hankkeessa, jonka tavoitteena oli löytää selkeitä ja käytännönläheisiä ikäjohtamisen työkaluja pienten ja keskisuurten yritysten ja julkisten organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Vuosina 2014-2015 Hannu Simström toimi asiantuntijana ja konsulttina Pk54Plus -hankkeessa, joka toteutti ikäjohtamisen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämistoimenpiteitä teknologiateollisuuden pk-yrityksissä Uudenmaan alueella. Hanketta koordinoi Teknologiakeskus TechVilla Oy.

Vuonna 2016 Hannu Simström toimi Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon esiraadissa. Kuudesta asiantuntijasta koostuvan esiraadin tehtävänä oli arvioida kilpailuun ilmoitetuista suomalaisista yrityskirjoista lopulliset palkintoehdokkaat. Joka toinen vuosi jaettava arvostettu palkinto on ainoa yrityskirjapalkinto Suomessa ja palkintosumma on 30 000 euroa. Hannu Simström kuului myös vuoden 2012 kirjallisuuspalkinnon esiraatiin.

Hannu Simström:

SOTE-uudistus vaatii tunneälykästä ikäjohtamista!
(Eduskunnan kansalaisinfo, Helsinki 5.6.2017)

Tarvitsemme esimiehiä, jotka tukevat, kannustavat, innostavat ja luovat mahdollisuuksia sekä työn että itsensä kehittämiseen. (Tampere 2.12.2016)

Työntekijän tuottavuus ei ole iästä kiinni, vaan siitä, miten työt on organisoitu ja miten osaamisen kehittämisestä on huolehdittu. (Future Leadership -koulutus Joensuu 17.12.2014)

Eri-ikäiset ovat yrityksen ja työyhteisön todellinen voimavara, jos heitä osataan johtaa oikein. Eri sukupolvien yhdessä työskentely ja yhdessä oppiminen edistävät sukupolvien välisen tietämyksen ja kokemuksen siirtoa ja myös uusien innovaatioiden syntyä.
(Finlandia-talo 28.3.2012)

Hyvään ikäjohtamiseen tarvitaan entistä vuorovaikutteisempaa johtamista ja hyviä tunneälytaitoja. (Kuntajohtaja 2017 -koulutus Helsinki 23.10.2013)

Hyvä esimies pystyy tunneälytaitojensa avulla käyttämään eri-ikäisten johtamiseen erilaisia johtamistyylejä, jotka tukevat hyvää, kannustavaa ilmapiiriä. (Kontrahti 2/2011)

Tunteet ovat tarttuvia. Parhaiten ne tarttuvat johdon esimerkin voimasta. Jos esimieheltä puuttuu tunneälyä, työntekijät tekevät vain sen, mikä on riittävää, eivät sitä, mihin he todella pystyisivät.
(www.mtv3.fi/suomiareena 22.7.2010)

Ajankohtaista

Positiivisessa ilmapiirissä on muutosvoimaa 11/2019

Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti...

Johtaminen saatava kuntoon terveydenhuollossa 10/2019

Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat...

Tunneälyväitöksestä kymmenen vuotta 9/2019

Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema...

Hiljainen tieto jää liian usein hyödyntämättä 8/2019

”Yritysten johdossa mietitään kuumeisesti uusia strategioita, mutta siellä ei ymmärretä henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana”, totesi liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik Talouselämä-lehdessä 2.8.2019. Hänen mukaansa työntekijöiden hiljaista,...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero