Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Työelämän muutostahti ahdistaa ja kuormittaa 2/2020

Kolmasosa suomalaisista työntekijöistä kokee työn murroksen ja muutosvauhdin ahdistavana ja kuormittavana, kertoo konsultointiyhtiö CGI:n tutkimus. Lähes puolet yli 35-vuotiaista kokee työelämän muutostahdin niin nopeaksi, että perässä on vaikea pysyä.  Työelämän...

Positiivisessa ilmapiirissä on muutosvoimaa 11/2019

Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti...

Johtaminen saatava kuntoon terveydenhuollossa 10/2019

Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat...

Tunneälyväitöksestä kymmenen vuotta 9/2019

Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema...

Hiljainen tieto jää liian usein hyödyntämättä 8/2019

”Yritysten johdossa mietitään kuumeisesti uusia strategioita, mutta siellä ei ymmärretä henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana”, totesi liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik Talouselämä-lehdessä 2.8.2019. Hänen mukaansa työntekijöiden hiljaista,...

MM-kultaan tunneälyllä 5/2019

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hämmästytti koko urheilevaa maailmaa voittamalla kokemattomalla joukkueellaan Bratislavassa Slovakiassa maailmanmestaruuden. Yle Urheilun mukaan (27.5.) Leijonien maailmanmestaruus on mieletön opetus koko suomalaiselle yhteiskunnalle...

Ikäjohtaminen torjuu masennusta 4/2019

Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi vuonna 2018 selvään kasvuun, kertoo Eläketurvakeskus tiedotteessaan. Ikäryhmittäin katsottuna kasvu kohdistui lähinnä 25-44-vuotiaisiin ja 60 vuotta täyttäneisiin. Suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle...

Hyvä johtaminen vaatii tilannetajua 2/2019

Oikeiden ja kannattavien päätösten tekeminen vaatii myös johdolta tilannetajua: ymmärrystä ajasta ja paikasta, omista tunteista ja ennakkoluuloista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Näin toteavat Helena Åhman ja Harri Gustafsberg kirjassaan Tilannetaju, joka...

Hyvä työilmapiiri parantaa yrityksen tulosta 1/2019

Hyvä työilmapiiri lisää tuntuvasti yrityksen kassavirtaa, kertoo Strategic Accounting Oy:n ja Adecco Oy:n tekemä selvitys. Tämän kotimaisissa pk-yrityksissä tehdyn tutkimuksen tulos vahvistaa uskomukset ja myös aikaisemmat kansainväliset tutkimustulokset, joiden...

Itsensä johtaminen ei vähennä esimiestyön tarvetta 11/2018

Työelämä on suuressa myllerryksessä. Tehokkuus- ja tulosvaatimusten kiristyessä työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän itsenäisyyttä. Silti esimiehen rooli on muuttuvassa työelämässä entistäkin tärkeämpi, kertoo tuore kyselytutkimus. Työpsykologit Hanna Poskiparta...

Unelmien työpäivä aktivoi kehittämään työhyvinvointia 10/2018

Toista kertaa järjestettävän Unelmien työpäivän tavoitteena oli saada yhä useammat työpaikat kehittämään arkeaan siten, että suomalainen työelämä muuttuisi entistä paremmaksi ja yhä useampi meistä voisi paremmin. Unelmien työpäivä 5. lokakuuta kannusti tälläkin...

Toimitusjohtajien ihmissuhdetaidoille kritiikkiä 9/2018

Suomalaisten yritysten toimitusjohtajat pitävät ihmissuhdetaitoja ja taitavaa henkilöstön johtamista tärkeänä, mutta sekä hallitus että johtoryhmä näkevät heidän osaamisensa painottuvan strategiaan ja operaatioihin. Näin todetaan tuoreessa Future CEO 2018...

Hyvä ikäjohtaminen torjuu ikäsyrjintää 8/2018

Runsas neljäsosa yli 55-vuotiaista kertoo kokeneensa ikään liittyvää syrjintää työnantajan taholta töitä hakiessaan.  Vastaava osuus alle 35-vuotiaista on kokenut työelämänsä aikana ikäsyrjintää työtovereiden tai asiakkaiden taholta. Näin todetaan Elinkeinoelämän...

Työstressi lyhentää työuria merkittävästi 5/2018

Työstressiä kokevilla kuntatyöntekijöillä voi olla jopa kaksinkertainen riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle verrattuna niihin, jotka eivät koe työstressiä. Tämä käy ilmi lääketieteen lisensiaatti Anne Juvanin 4.5.2018 Turun yliopistossa tarkastetusta väitöskirjasta....

Johtajuus on paradokseja ja ristiriitoja 3/2018

”Miten johtaa tehokkaasti ja sydämellä, kun pitäisi olla yhtä aikaa luja visionääri ja näkymätön tsemppaaja, tiimipelaaja ja oman tiensä kulkija?” Näihin ja lukuisiin muihin nykyjohtajaa kohtaaviin paradoksaalisiin, usein mahdottomilta tuntuviin vaatimuksiin paneutuu...

 

 

Matti Alahuhta:

Yrityksen menestyksessä on loppujen lopuksi kyse työilmapiiristä ja kannustamisesta. Siitä, että johto saa koko henkilöstön ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. 

 

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero