Suomalaisten yritysten toimitusjohtajat pitävät ihmissuhdetaitoja ja taitavaa henkilöstön johtamista tärkeänä, mutta sekä hallitus että johtoryhmä näkevät heidän osaamisensa painottuvan strategiaan ja operaatioihin. Näin todetaan tuoreessa Future CEO 2018 -tutkimuksessa.

Johtoryhmä ja hallitus pitävät toimitusjohtajien tärkeimpänä panostusalueena ihmissuhdetaitoja. Tulevaisuuden toimitusjohtajilta täytyy löytyä kykyä saada henkilöstö puhaltamaan yhteen hiileen strategian mukaisesti. Tässä osaamisessa riittää vielä paljon kehitettävää.

Yli 100 henkeä työllistävien yritysten toimitusjohtajille suunnatun Future CEO 2018 -tutkimuksen mukaan lähes kolmasosa johtoryhmän jäsenistä on toimitusjohtajaan tyytymätön. Toimitusjohtajien taidon innostaa ihmisiä työssään johtoryhmäläiset arvioivat 25 prosenttia matalammaksi kuin toimitusjohtaja itse. Hallituksen jäsenet olivat yleisesti johtoryhmää armollisempia arvioissaan: kun johtoryhmä antoi toimitusjohtajalle keskiarvon 7, tuli hallitukselta arvosanaksi 8.

Ihannetilanteessa yrityskulttuurin tulisi olla kokeileva ja kommunikoiva. Sellaiseksi toimitusjohtajat arvioivat jo nykytilankin olevan. Johtoryhmän ja hallituksen mukaan nykyistä yrityskulttuuria kuvaa kuitenkin paremmin tuloskeskeisyys ja hierarkkisuus.

Future CEO 2018 -tutkimuksen toteutti Ratkaisutoimisto Seedi yhteistyökumppaneinaan Ilmarinen, Aalto CEMS ja NeonAudit. Tutkimukseen vastasi 134 toimitusjohtajaa, 76 johtoryhmän jäsentä ja 40 hallituksen jäsentä.

Lisätiedot:Selvitys: Joka kolmas johtoryhmästä on tyytymätön toimitusjohtajaan – erityisesti ihmissuhdetaidoille kritiikkiä” Kauppalehti 7.9.2018 www.kauppalehti.fi

”Tutkimus paljastaa: Toimitusjohtaja haluaa olla hyvä tyyppi, mutta se ei näy ulospäin” seedi.fi/futureceo

 

Ihmissuhdejohtamisen taidot ovat keskeisiä tunneälytaitoja, joita jokainen johtaja ja esimies voi oppia ja kehittää. Kannustuksellaan ja innostavalla esimerkillään esimies luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt”.  Lue lisää:www.simstrom.fi