Moni käyttää johtamisesta puhuessaan mielellään sotavertauksia. Vielä tänäänkin yksi tunnetuimmista sankarijohtajista on Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan luutnantti Koskela, joka johti joukkojaan edestä ja omalla esimerkillään. Nyt Koskelan oppien aika on ohi: johtajilta vaaditaan entistä enemmän tunneälyä, kykyä luopua vallasta sekä kykyä kehittää itseään, toteaa Anni Erkko Kauppalehti Optiossa.

Sota-aikana tarvittiin luonnollisesti sota-ajan johtamista. Tämän päivän ja tulevaisuuden toimintaympäristössä tarvitaan uudenlaista johtajuutta. Kyky saada aikaan oppimisen ja kokeilun kulttuuria on paljon tärkeämpää kuin kyky ratkaista ongelmia ja päättää asioista toisen puolesta.

Innovaatioiden ja luovuuden edistäminen vaatii erilaista johtamista kuin kustannusten karsinta tai kriisin ratkaisu. Ihmisten luovuus kukoistaa innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä ja kuolee ympäristössä, jossa ihmiset pelkäävät. Hyvän tunneilmaston ja fiiliksen luominen vaatii esimiehiltä ja johtajilta tunneälyä ja tunneälytaitoja, joita jokainen voi harjoitella ja kehittää.

Monet työelämätutkijat ovat visioineet maailmaa, jossa robotit hoitavat rutiinit ja ihmisille jäävät työt, jotka vaativat innovointia, moraalista ymmärrystä ja empatiaa. Johtamisen käytäntöjen on muututtava mittarikeskeisyydestä kohti johtamista, jossa johtaja raivaa innovoinnin esteitä, sallii kyseenalaistamisen ja antaa vapauden uudistaa tavoitteita, rutiineja, palveluja ja tuotteita.

Anni Erkko viittaa kirjoituksessaan moniin johtamistutkimuksiin ja -asiantuntijoihin, joista yksi on Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta. ”Innostava visio ei voi liittyä rahaan eikä numeroihin, vaan sen pitää tuoda työhön merkitystä”, Alahuhta toteaa Johtajuus-kirjassaan. ”Johtaminen ei ole sitä, että komennetaan muita tekemään asioita. Pikemminkin johtaminen on kuuntelemista, välittämistä ja valmentamista.”

Lisätietoja: Koskelan oppien aika meni jo – tulevaisuuden johtajat luopuvat vallasta ja kehittävät itseään. Kauppalehti Optio 4.2.2018 https://kauppalehti.fi/optio