Toista kertaa järjestettävän Unelmien työpäivän tavoitteena oli saada yhä useammat työpaikat kehittämään arkeaan siten, että suomalainen työelämä muuttuisi entistä paremmaksi ja yhä useampi meistä voisi paremmin. Unelmien työpäivä 5. lokakuuta kannusti tälläkin kerralla rikkomaan arjen rutiineja kaikilla työpaikoilla.

Unelmien työpäivän taustalla ovat Yksi elämä -terveystalkoot ja Work goes happy -työhyvinvointiverkosto. Ensimmäinen vastaava päivä järjestettiin vuosi sitten ja päivään osallistui arviolta 50 000 ihmistä.

– Unelmien työpäivän ajatuksena on osallistaa ja motivoida ihmiset itse ideoimaan ja ratkomaan työhyvinvoinnin ongelmia. Laajasti toteutetuilla pienilläkin teoilla voidaan saada merkittäviä vaikutuksia.  Mikään työhyvinvointia edistävä teko tai idea ei ole liian pieni, toteaa Yksi elämä -terveystalkoiden projektipäällikkö Marjut Niemistö.

Työpaikan tutussa arjessa on paljon hyvää, mutta pienet irrottelut päivittäisistä rutiineista voivat olla silloin tällöin tervetulleita. –  Valmistakaa porukalla vaikkapa herkullinen lounas, ottakaa nokoset, käykää kirjastossa keskellä päivää tai kirjoittakaa toisillenne kiitos jostakin työhön liittyvästä asiasta. Työnilo syntyy pienistä asioista, sanoo työhyvinvoinnin edistäjä Jyri Kansikas Work goes happysta.

Jokainen työpäivä ei voi olla Unelmien työpäivä, mutta työnilon lisäämisen ja hyvän työilmapiirin vahvistamisen tulee olla tavoite, jota kohti edetään. – Hyvä ilmapiiri ei ruoki vain sisältä, vaan se näkyy myös ulos asiakkaille ja kumppaneille, Kansikas muistuttaa. Hyvällä ilmapiirillä on myös kiistaton yhteys toiminnan tuloksiin ja työyhteisön menestykseen.

Lisätietoja:   unelmientyopaiva.fi , yksielama.fi , wgh.fi

 Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa organisaation ilmapiiristä, mutta suurin vaikutus työilmapiiriin on johtamisella ja esimiehen tunneälytaidoilla. Tunneälykäs johtaminen vaikuttaa ratkaisevasti organisaation ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja toiminnan tuloksiin. simstrom.fi