Oikeiden ja kannattavien päätösten tekeminen vaatii myös johdolta tilannetajua: ymmärrystä ajasta ja paikasta, omista tunteista ja ennakkoluuloista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Näin toteavat Helena Åhman ja Harri Gustafsberg kirjassaan Tilannetaju, joka valittiin äskettäin vuoden 2018 parhaaksi suomalaiseksi yrityskirjaksi. Teos voitti Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon 30 000 euroa sekä myös yleisöäänestyksen kuuden finalistikirjan joukosta.

Elämme yhä paineisemmassa toimintaympäristössä. Tilannetaju parantaa kykyämme elää ja toimia tehokkaasti nykyisessä tietotulvassa ja vaikeissakin tilanteissa, aivoja ja mieltä kuormittavassa työelämässä ja jatkuvissa muutoksissa. Se parantaa myös kykyämme kohdata yhä nopeampia oppimis- ja omaksumisvaatimuksia ja säilyttää hyvä havainto- ja päätöksentekokyky.

Tilannetajua pidetään kirjassa henkisen suorituskyvyn keskeisimpänä elementtinä ja siitä käytetään synonyymeinä termejä tilannetietoisuus ja tilannetaju. Kirjan tekijät jakavat tilannetajun kahdeksaan osa-alueeseen: mielen kuormaan vaikuttaminen, energiatason maksimointi, huomion suuntaaminen, havaintoharhojen heikentäminen, tunteiden säätäminen, ajattelun selkiyttäminen, intuition herkistäminen sekä tapojen jalostaminen.

Tunnetaju on tilannetajun keskeinen elementti. Voimakkaat tunteet ja ennakko-oletukset saattavat vääristää tilanteen lukemista. Omien ja toisten tunnetilojen tiedostaminen, oman kokemuksen säätelyn taito ja toisten kokemuksiin vaikuttaminen määrittävät, mitä missäkin tilanteessa huomamme, koemme ja tulkitsemme.

Tilannetajun tärkeys liittyy myös johtamisteorioihin. Tilannetajua on juuri se, että johtaja ymmärtää ajatella erilaisia johtamisteorioita ja -malleja työkalupakkina. Jossain tilanteessa tarvitaan x, toisessa y. Tilannetajua on ymmärtää, minkä työkalun esimies tai johtaja missäkin tilanteessa pakistaan – siis mielestään – kaivaa.

”Esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuvat erilaiset tilanteet ja kontekstit. Johtajan ja esimiehen on otettava huomioon ihmisten erilaisuus ja yksilöllisyys ja pystyttävä muuttamaan käyttäytymistään joustavasti. Hyvä esimies pystyy tunneälytaitojensa avulla käyttämään erilaisten ihmisten johtamiseen eri tilanteissa erilaisia johtamistyylejä, jotka vahvistavat hyvää, kannustavaa ilmapiiriä.” (Hannu Simström, väitöstutkimus 2009)

Lisätietoja: Åhman, H. & Gustafsberg, H. (2017): Tilannetaju – päätä paremmin

Suomen Ekonomit 7.2.2019 https://www.ekonomit.fi

 Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja se on arvoltaan vastaava kuin Finlandia-palkinto eli 30 000 euroa. Esiraati valitsee kilpailuun ilmoitettujen kirjojen suuresta joukosta yleensä kuusi finalistia, joista varsinainen palkintoraati valitsee voittajan. Hannu Simström on kuulunut vuosien 2012 ja 2016 kilpailujen esiraatiin.