Hyvä työilmapiiri lisää tuntuvasti yrityksen kassavirtaa, kertoo Strategic Accounting Oy:n ja Adecco Oy:n tekemä selvitys. Tämän kotimaisissa pk-yrityksissä tehdyn tutkimuksen tulos vahvistaa uskomukset ja myös aikaisemmat kansainväliset tutkimustulokset, joiden mukaan henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen panostaminen on taloudellisesti kannattavaa.

Henkilöstöpalveluyritys Adecco Oy:n tilaamassa ja kassavirta-analyyseihin erikoistuneen Strategic Accountingin tuottamaan selvitykseen oli valittu 30 kotimaista pk-yritystä, jotka jaoteltiin mm. työilmapiiritutkimusten mukaan hyvän ja heikon ilmapiirin yrityksiksi. Tutkimuksessa analysoitiin näiden yritysten kassavirran kehittymistä vuosien 2014 ja 2017 välillä. Lopputulos oli selvä: Hyvän ilmapiirin yritykset pystyivät kasvattamaan kassavirtatulostaan neljässä vuodessa 64 prosenttia, kun taas heikon ilmapiirin yritykset menettivät samassa ajassa vastaavasta tuloksestaan 25 prosenttia.

”Hyvän ilmapiirin omaava pk-yritys kykenee investoimaan, maksamaan osinkoja ja lyhentämään velkojaan enemmän kuin huonon ilmapiirin yritys”, toteaa Strategic Accountingin pääanalyytikko Riku Lehtinen. Hänen mielestään työilmapiiri on tekijä, joka voi pitkällä ajanjaksolla ratkaista, mikä yritys menestyy ja mikä puolestaan kuihtuu.

Aikaosemmat kansainväliset tutkimukset (mm. Goleman ym. 2002) ovat osoittaneet yrityksen ilmapiirin ja liiketoiminnan tuloksen suoran yhteyden. Ilmapiirin vaikutus toiminnan tulokseen on 20-30 prosenttia ja johtamisen vaikutus organisaation ilmapiiriin jopa 50-70 prosenttia. Hyvän johtamisen avainteijöinä ovat esimiehen tai johtajan tunneälytaidot. Lue tunneälystä ja tunneälytaidoista lisää www.simstrom.fi 

Lisätietoja: ”Selvitys: Hyvä työilmapiiri lisää kassavirtaa”, Iltalehti  / Marko Simonen 10.1.2019

”Näin hyvä johtaminen parantaa yrityksen tulosta”, Turun Seudun Ekonomit jäsenlehti 1/2019