Runsas neljäsosa yli 55-vuotiaista kertoo kokeneensa ikään liittyvää syrjintää työnantajan taholta töitä hakiessaan.  Vastaava osuus alle 35-vuotiaista on kokenut työelämänsä aikana ikäsyrjintää työtovereiden tai asiakkaiden taholta. Näin todetaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämässä laajassa tutkimuksessa.

Työtä hakiessa vähiten ikään liittyvää syrjintää ovat kokeneet 25-44 -vuotiaat. Työn loppuessa eniten ikäsyrjintää ovat puolestaan kokeneet yli 60-vuotiaat. Työsuhteen aikana kaikista vastaajista 12 prosenttia on kokenut työnantajan taholta tulevaa ikäsyrjintää. Eniten ikään liittyvää syrjintää ovat kokeneet työelämässä yli 60-vuotiaat (19 %).

Ikäsyrjintään syyllistyvät työnantajan ohella myös työtoverit ja asiakkaat. Eniten näiden taholta tullutta ikäsyrjintää (26 %) ovat kokeneet 25-34 -vuotiaat ja vähiten yli 60-vuotiaat (13 %). Vaikka ikäsyrjinnän kieltävä lainsäädäntö on kattava, syrjintä jää siitä huolimatta useimmiten piiloon.  Jopa 90 prosenttia ikäsyrjintää kokeneista ei kerro kokemuksestaan eteenpäin, toteaa EK:n teettämä tutkimus.

Ikäsyrjintää koskevaa lakia ei ole tarvetta muuttaa, mutta asenteiden on muututtava. Ikäsyrjintä heikentää ilmapiiriä, motivaatiota ja sitoutumista työhön ja organisaatioon. Samalla työn tuottavuus heikkenee ja henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy.

Ikäsyrjintää voidaan torjua hyvällä ikäjohtamisella. Se edellyttää oikeaa tietoa ikääntymisen vaikutuksista ja oikeita ikäasenteita sekä esimiehille että työntekijöille. Kielteiset asenteet ja ennakkoluulot, jotka johtuvat valtaosin tietämättömyydestä ja vanhoista, virheellisistä uskomuksista edistävät ikäsyrjintää ja ovat suurin este eri-ikäisten yhteistyölle ja oikeudenmukaiselle johtamiselle.

Strategisen hyvinvoinnin tutkimus vuodelta 2016 osoitti, että ikäjohtaminen on huonosti hoidettua valtaosassa suomalaisia yrityksiä. Jotta Suomen työelämästä saadaan Euroopan parasta, on eri-ikäisten johtamisen hyvät käytännöt ja kehittämistoimet ulotettava kaikkiin organisaatioihin.

Lisätietoja:  https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/06/18

https://www.simstrom.fi/ikajohtaminen