Työelämä on suuressa myllerryksessä. Tehokkuus- ja tulosvaatimusten kiristyessä työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän itsenäisyyttä. Silti esimiehen rooli on muuttuvassa työelämässä entistäkin tärkeämpi, kertoo tuore kyselytutkimus.

Työpsykologit Hanna Poskiparta ja Tuuli Viranta ovat julkistaneet tekemänsä tutkimuksen, johon osallistui eri asiantuntijayrityksistä 40 haastateltavaa. Näistä 30 työskenteli esimiestehtävissä. Tutkimuksen tulos oli melko yllättävä: Jos halutaan, että henkilöstö johtaa itse omaa toimintaansa, on hyvään esimiestyöhön panostettava ajallisesti nykyistä enemmän eikä suinkaan vähemmän.

Itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus lisäävät tehokkuutta ja parantavat tuloksia. Oman työn tekemisellä on selkeä suunta ja tavoitteet ja työ koetaan mielekkääksi ja motivoivaksi. itseohjautuva työntekijä kehittää innostuneesti omaa työtään ja omaa osaamistaan. Hän huolehtii myös vapaa-ajastaan.

Esimiehellä on itsensä johtamisen tukemisessa tärkeä rooli. ”Parhaimmillaan esimiestyö on yksilöllistä tukemista ja sparraamista.  Pysähtymistä, keskittymistä ja läsnäoloa yksittäisen työntekijän kohdalla”, Hanna Poskiparta toteaa.

Kyselyn perusteella Poskiparta ja Viranta tulivat siihen tulokseen, että esimies kykenee parhaiten tukemaan alaistensa itsensä johtamista käyttämällä aikaa johtamiseen ja keskusteluun työntekijöiden kanssa, tuntemalla itsensä ja luomalla työyhteisöön luottamuksellisen ilmapiirin.  Esimiehen rooli on myös toimia esimerkkinä ja antaa paljon myönteistä palautetta.

Hyvä esimiestyö on osallistavaa ja keskustelevaa niin, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa ja osaa suhteuttaa oman tekemisensä yhteisiin tavoitteisiin. Työntekijöiden itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta estävät eniten käskyttäminen, kyttääminen ja jatkuva kontrolli.

Lisätiedot: Helsingin Sanomat 11.11.2018, Katariina Malmberg

Tunneälykäs esimies tuntee itsensä, on avoin ja empaattinen ja pystyy luomaan työyhteisöön kannustavan luottamuksen ilmapiirin, mikä lisää organisaation itseohjautuvuutta. www.simstrom.fi